• דבק דוחה מים

 • סיכות

 • מסגרת בחלקים סרביה

 • פחית לתיקון משקוף עליון

 • מסגרת מורכבת+חוטים

 • מסגרת בחלקים+עיניות

 • חצי מסגרת מורכבת+חוטים

 • מזוזת מפלסטיק

 • ידית הפרדה ל-9 מסגרות

 • משחיל עיניות

 • עיניות

 • סליל חוט ל200 מסגרות