• קומה סוג א'

 • מסילה לקומה

 • מסמרי נדידה

 • דבק דוחה מים

 • פחית לתיקון משקוף עליון

 • משחיל עיניות

 • מפריד ל-9 מסגרות

 • גלגלת משוננת להצמדת שעויות

 • פורטר

 • רשת הנימן מתכת יבוא

 • רשת הנימן פלסטיק

 • מאכילה פנימית מפלסטיק 3 ליטר