• מסגרת מורכבת+חוטים

 • סרבל ילדים+מסווה

 • מזלג רדיה מתכוונן מליסה

 • פתח מתכת מגולוון 3 מצבים

 • לוח מתיחת חוטים במסגרת

 • כלובית משלוח מפלסטיק גיידר מליסה

 • ידית נשיאה למסגרת משופרת מליסה

 • כלובית כליאה על חלה 90 מ"מ

 • כלובית כליאה למלכה מחטים

 • כלובית לבנק מלכות ניירוסטה

 • מברשת סילוק דבורים 2 שורות מליסה

 • מכוור J ניירוסטה ידית עץ מליסה (דגם אירופאי)