• ברז מתכת צול וחצי ושני צול

  • ברז פלסטיק עם אום

  • ברז פלסטיק עם ידית 2"

  • ברז פלסטיק

  • ברז פלסטיק כתום