• נייר מעשנים

  • חנקת אשלגן

  • טקטיק

  • מגש בדיקה

  • מפוח עשן לטיפול בוורואה

  • אוקסיטטרציקלין

  • אבקת סוכר

  • סודה קאוסטיק

  • מכשיר איוד לחומצה אוקסלית

  • צנצנת לבדיקת וורואה