• נייר מעשנים

 • חנקת אשלגן

 • טקטיק

 • מגש בדיקה

 • מפוח עשן לטיפול בוורואה

 • אוקסיטטרציקלין

 • אבקת סוכר

 • סודה קאוסטיק

 • מכשיר איוד לחומצה אוקסלית

 • צנצנת לבדיקת וורואה

 • פוגר דגם1

 • פוגר דגם 2