• פרפין 1 ק"ג (20ק"ג בשק)

  • סכין רדיה חימום מים