• רצפת וורואה

 • קומה סוג א'

 • מסילה לקומה

 • פתח כפול

 • פתח נדידה

 • פתח עגול 3 מצבים

 • חצי קומה בחלקים עץ מלא

 • ארגז נחילים עץ מלא

 • מסמרים גדלים שונים יעודיים להרכבת קומות ומסגרות

 • מסמרי נדידה

 • צבעים

 • דבק דוחה מים