• מאכילה עליונה 4.5 ליטר מדונגת

  • מאכילה פנימית 2.5 ליטר מדונגת

  • מאכילה פנימית מפלסטיק 3 ליטר