• מלכודת אבקת פרחים מעץ

  • מלכודת אבקת פרחים בחלקים+ ווי חיבור