• מסמרים גדלים שונים יעודיים להרכבת קומות ומסגרות

  • מסמרי נדידה

  • מזוזת מפלסטיק