• עגלה לנשיאת קומות

    עגלה לנשיאת קומות

  • מתקן להרכבת עשר מסגרות

    מתקן להרכבת 10 מסגרות ממתכת

  • מתקן למתיחת חוטים מתכת

    מכשיר מתיחת חוטים ממתכת 2 חלקים אוק