• מזלג רדייה מרובע כפול

  • מכשיר הטבעה וסימון+מספרים ואותיות