• פתח כפול

 • פתח נדידה

 • פתח עגול 3 מצבים

 • חצי קומה בחלקים עץ מלא

 • ארגז נחילים עץ מלא

 • מסגרת מורכבת+חוטים

 • מסגרת בחלקים+עיניות

 • חצי מסגרת מורכבת+חוטים

 • מזוזת מפלסטיק

 • עיניות

 • סליל חוט אל חלד 0.5 ק"ג

 • סליל חוט אל חלד 1 ק"ג