• פתח כפול

  • פתח נדידה

  • פתח עגול 3 מצבים

  • פתח פלסטיק אפשרות סגירה