• יעריות עגולות

 • יעריות מרובעות

 • סכין מרובעת לחיתוך יעריות

 • מתיך שמש

 • מזלג רדיה ידית עבה

 • סקרייפר

 • מתיך שמש ניירוסטה

 • מחזיק לדלי

 • סקרייפר(דגם שוויצרי)

 • מכונת רדייה 4 חלות שקופה

 • מכונת רדייה 18 חלות אלקטרונית

 • דלי פלסטיק 20 לי'+ברז