• צנצנות

 • צנצנות

 • בקבוק לחיץ דובי 350 גרם פית סיליקון

 • בקבוק לחיץ 500 גרם מכסה עגול פית סיליקון

 • בקבוק לחיץ 100 גרם

 • צנצנת 250 גרם

 • צנצנת 300 גרם

 • צנצנת 500 גרם משושה מכסה לחץ

 • צנצנת 500 גרם מכסה עם ידית

 • צנצנת 500 גרם מכסה פיה כפול

 • צנצנת 1 ק"ג ריבועית מכסה עם ידית

 • צנצנת 1.5 ק"ג עגול מכסה עם ידית