• קומה סוג א'

  • מסילה לקומה

  • חצי קומה בחלקים עץ מלא

  • ארגז נחילים עץ מלא

  • קומה מעץ מלא מורכבת צבועה