• גג עם פח צבוע

  • תיקרה פנימית

  • פוטר 8 יציאות

  • פורטר

  • גג עם יריעה

  • תיקרה עם פורטר 16 יציאות

  • תיקרה עם פורטר 8 יציאות

  • גג עם פח נינגבו