• רצפת עץ מלא + פתח כפול

  רצפת עץ מלא

 • רצפת וורואה

  רצפת וורואה

 • קומה סוג א'

  קומה סוג א'

 • מסילה לקומה

  מסילה לקומה

 • פתח כפול (1) (1)

  פתח כפול

 • פתח נדידה

  פתח נדידה

 • פתח עגול 3 מצבים (1)

  פתח עגול 3 מצבים

 • חצי קומה בחלקים

  חצי קומה בחלקים עץ מלא

 • ארגז נחילים

  ארגז נחילים עץ מלא

 • מסמרים דדנט

  מסמרים גדלים שונים יעודיים להרכבת קומות ומסגרות

 • מסמרי נדידה

  מסמרי נדידה

 • צבעים

  צבעים