• מזלג רדייה מרובע כפול

  • ידית נשיאה מגולוונת לקומה

  • מכשיר הטבעה וסימון+מספרים ואותיות

  • צנצנת לבדיקת וורואה

  • גג עם פח נינגבו

  • מכשיר מעקב ואיתור

  • מלכודת אבקת פרחים בחלקים+ ווי חיבור